Pompy ciepła DHP-R do budynków komercyjnych

  W budynkach komercyjnych i użyteczności publicznej pompa ciepła staje się podstawowym i najtańszym źródłem ciepła, wykorzystywanym przez znaczna część sezonu grzewczego oraz do przygotowania c.w.u. Poprzez połączenie pomp DHP-R w kaskady do 8 szt. oraz współpracę ze źródłem szczytowym można uzyskać nawet do 500 kW.

Efektywność pomp DHP-R

Współczynniki efektywności COP dla pomp DHP-R przekraczają wartość 5
  W pompie DHP-R zastosowany jest dwustopniowy odzysk ciepła od czynnika chłodnika chłodniczego, a dzięki temu przygotowanie c.w.u. może być prowadzone niezależnie od trybu pracy. Jeżeli c.w.u. jest uzyskiwana z kaskady zasobników, ostatni z nich będzie miał zawsze wodę o wymaganej temperaturze, a także okresowo będzie mógł być dezynfekowany termicznie.
  Pompa ciepła zawiera wbudowane pompy obiegowe obiegu dolnego źródła i obiegu wymiennika ciepła II-stopnia oraz sterownik. Czynnik chłodniczy znajduje się tylko w szczelnie zamkniętym obiegu chłodniczym.Chłodzenie
  Pompa ciepła DHP-R posiada możliwość pracy w układach chłodzenia pasywnego lub aktywnego. Zyski ciepła mogą być usuwane do dolnego źródła lub wykorzystywane do podgrzewania czynnika obiegu dolnego źródła, a więc uczestniczyć w przygotowywaniu ciepła przez pompę ciepła, np. na potrzeby c.w.u.

  Chłodzenie pasywne jest najtańszym sposobem klimatyzacji pomieszczeń, ponieważ energia pobierana jest wyłącznie przez pompy obiegowe. Chłodzenie aktywne, a więc z wykorzystaniem sprężarki, również jest tańsze niż przy układach usuwających zyski ciepła do gorącego latem powietrza atmosferycznego.

System prosty w użyciu

  Pompy DHP-R wyposażone są we wbudowany fabrycznie sterownik, który poprzez moduł całkujący, obliczanie zintegrowanego zapotrzebowania na ciepło obiegu oraz na podstawie danych otrzymywanych z czujników temperatury i według wybranej krzywej grzewczej, oblicza i utrzymuje wymaganą temperaturę zasilania, kontrolując pracę sprężarki.


  Sterownik nadzoruje pracę pojedynczej pompy ciepła, ale także kaskady 8 pomp, zasobników c.w.u oraz dodatkowych obiegów grzewczych w liczbie do 8; mogą to być: ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe, strefowe, powietrza wentylacyjnego, basenu, chłodzenie itp. z zaworami trójdrogowymi i pompami obiegowymi. Jeżeli wymagana temperatura zasilania lub temperatura c.w.u. nie jest osiągana, może być uruchomione zewnętrzne szczytowe źródło ciepła (np. kocioł).

  Sterownik wyposażono w panel obsługi umieszczony z przodu pompy ciepła, za pomocą którego użytkownik może sprawdzać i zmieniać ustawienia, żądane wartości temperatury itp. Istnieje możliwość komunikacji poprzez interfejs.

  Umożliwia to monitorowanie instalacji i regulację ustawień z dowolnego komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową. Alarmy ze sterownika można odbierać za pomocą poczty elektronicznej lub GSM.

NASI PARTNERZY

 Danfoss Day4 Energy Le electronics Smart Eco