Finansowanie

Istnieje kilka sposobów finansowania:

 1. 45% dotacji z NFOŚiGW na kolektory słoneczne. (Więcej o dotacjach)
 2. Kredyty z BOŚ z dotacją z WFOŚ na OZE
  Uruchomienie linii kredytowej o preferencyjnym oporcentowaniu dla odnawialnych źródeł energii. (Więcej informacji)
 3. BOŚ - Mikroinstalacje fotowoltaiczne
  (Więcej informacji)
 4. BGŻ - Kredyt inwestycyjny Zielona Energia
  Kredyt przeznaczony jest na finansowanie budowy elektrowni wiatrowych oraz instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i/lub energii cieplnej z biomasy lub biogazu. Dostępny jest dla osób fizycznych oraz osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania paliw lub energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. (Więcej informacji)
 5. Dofinansowanie na pompy ciepła
  W niektórych województwach istnieje możliwość uzyskania dotacji rzędu 40-50% na pompy ciepła. (Więcej informacji)
 6. Dopłaty do kredytów na domy energooszczędne
  (Więcej informacji)
 7. Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych
  Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk i utworzonych przez nią instytutów naukowych, państwowych instytucji kultury oraz instytucji gospodarki budżetowej. (Więcej informacji)
 8. Środki norweskie i EOG
  Bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie znanych jako fundusze norweskie), pochodzi z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. (Więcej informacji)

NASI PARTNERZY

 Danfoss Day4 Energy Le electronics Smart Eco