INSTALACJE SŁONECZNE PV

  Ogniwa fotowoltaiczne (PV), są - dzięki absorpcji i konwersji promieniowania słonecznego - źródłem energii elektrycznej.


  Z punktu widzenia ochrony środowiska, w porównaniu do produkcji energii elektrycznej w oparciu o paliwa kopalne, każdy kW instalacji fotowoltaicznej pozwala zaoszczędzić do 16 kg NOx i 9 kg SOx, a jednocześnie od 600 do 2300 kg CO2, w zależności od składu paliwa i natężenia promieniowania słonecznego.

 

Zalety wykorzystania ogniw fotowoltaicznych

  W ostatnich pięciu latach wzrost ilości zainstalowanych ogniw i modułów fotowoltaicznych na świecie kształtował się na poziomie 30% rocznie, skutkiem czego jest czterokrotny przyrost ich rocznej produkcji w tym okresie.

 

  W roku 2003 wzrost ten wyniósł rekordowo 32,4%, dając roczną światową produkcję w ilości 744,08 MW, a w samej Europie wzrost o 43% skutkował roczną produkcją 193,35 MW.
  Obecnie 90% światowej produkcji ogniw do zastosowań naziemnych stanowią ogniwa z krystalicznego krzemu.

 

  Chociaż systemy fotowoltaiczne mogą sprowadzać się do tak prostego rozwiązania jak: moduł i obciążenie (np. pompa wodna lub wiatraczek), to najczęściej muszą one zasilać w energię urządzenia pracujące nie tylko wtedy, gdy są w stanie ją wytworzyć.
  Dlatego system musi być wyposażony w układ do akumulowania wyprodukowanej energii (baterię akumulatorów) lub korzystać z podłączenia do sieci elektroenergetycznej (wówczas sieć spełnia rolę akumulatora: moduły oddają nadwyżki energii lub system czerpie energię z sieci, gdy sam produkuje jej zbyt mało).

 

 

 

Planujesz instalacje?
Zapoznaj się z tym, co warto wiedzieć

Pierwszym krokiem przy dokonywaniu doboru elementów instalacji fotowoltaicznej jest określenie
rodzaju instalacji:
 -
instalacja stacjonarna (ang.: stand-alone) czy nadąŜna (ang.:sun-tracking)
 - instalacja samodzielna (ang.:off-grid) czy dołączona do sieci (ang.: in-grid).

 

 

 

 

Główne składniki sys temu fotowoltaicznego:


  

  Podstawowym kryterium doboru modułów jest wymagana moc nominalna (od 2-4 kW dla domu jednorodzinnego do kilkuset megawatów dla instalacji naziemnych o największej skali) oraz miejsce montażu (dach o określonym nachyleniu, elewacja budynku, samodzielny system na stelażu) z uwzględnieniem wielkości systemu.

 

  Przy wyborze rodzaju modułów PV należy wziąć pod uwagę, jak różne rodzaje ogniw pracują w warunkach zmiennego nasłonecznienia (ogniwa cienkowarstwowe osiągają lepsze efekty przy słabym nasłonecznieniu niż ogniwa krystaliczne), w warunkach częściowego zacienienia, w zmiennej temperaturze. Na świecie dominują moduły z krystalicznego krzemu: mono- i polikrystaliczne (prawie 90% wszystkich stosowanych w instalacjach naziemnych modułów). Standardowy moduł składa się z 36-72 ogniw połączonych szeregowo-równolegle i generuje 50-140 W przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2.

 

  Najpoważniejszym problemem podczas projektowania samodzielnych układów fotowoltaicznych jest dopasowanie wielkości źródła zasilania (mocy modułów PV) i baterii akumulatorów do poziomu zapotrzebowania na energię elektryczną na podstawie oszacowanego dziennego zużycia energii elektrycznej.

Sytuacja staje się trudniejsza, gdy źródło to ma być wystarczające przez cały rok. Na niektórych obszarach prowadzi to do nieekonomicznego zwiększenia powierzchni modłów fotowoltaicznych i baterii akumulatorów.

Masz problem z dobrem urządzenia, i chcesz polecić to komuś kto wie co robi?

zadbamy o optymalny dobór urządzenia

gwarantujemy jakość wykonania instalacji i serwis urządzeń

Korzystamy z wysokiej jakości urządzeń w dobrej cenie

NASI PARTNERZY

 Danfoss Day4 Energy Le electronics Smart Eco